AminoQuelant®Cu

Osnovna fiziološka funkcija bakra

Bakar je uključen u transport elektrona i neophodan je tokom fotosinteze i disanja biljke.

Bakar pomaže listovima da zadrže potreban nivo hidratacije i sprečava isušivanje listova.

Bakar igra važnu ulogu u reproduktivnim organima biljke. Nedostatak bakra može se odraziti na formiranje zrna žita, semena i plodova kod povrća i voća.

 

Dvostruko dejstvo

Aminoquelant-Cu sadrži bakar u kompleksu sa aminokiselinama, koje mu omogućavaju prodor i pokretljivost kroz biljku. Bakar u ovom proizvodu se kreće kroz biljku u oba smera, i od lista ka korenu i od korena ka listu.

Deluje kao sredstvo za ishranu i kao preparat za zaštitu.

 

Koristi

  •  čuva biljku od oksidativnog stresa, usporava starenje biljnih organa i produžava svežinu plodova
  • brza korekcija u ishrani žitarica, omogućava formiranje zrna
  • nema karencu
  • dezinfekciono sredstvo i pomaže zarastanje rana (grad i sl.)
  • deluje protiv bakterioznih i gljivičnih infekcija, sprečava i leči

 

Doze, vreme, način i broj primena

 

Preko lista:

Žitarice:

0,5-1L/ha

1-2 primene izmedju vlatanja i formiranja zrna

Voće i povrće:

0,5-1,5L/ha

 

Preko korena:

5-7L-ha