AminoQuelant®Ca

Ishrana kalcijumom

Sprečava i rešava nedostatke kalcijuma.

Dodatak bora u AminoQuelant®Ca  omogućuje lak prodor kalcijuma u plod.

Bor deluje kao nosač kroz pokožicu ploda.

Kalcijum je helatizovan sa aminokiselinama, brzo se transportuje unutar ploda i biljke.

U poređenju sa drugim kalcijumima, naročito kalcijum nitratom, AminoQuelant®Ca povećava specifičnu težinu plodova

Daje čvršću pokožicu i plodove (bolji kvalitet i duže čuvanje).

Veća otpornost na prodiranje bolesti.

 

Biostimultantsko delovanje

  •  aminokiseline dobijene enzimatskom hidrolizom (Bioiberica Farmaceutska Tehnologija).
  • potpuna ponuda svih amino kiselina koje trebaju biljci
  • slobodne amino kiseline su isključivo u “L-obliku “ , jedinom aktivnom obliku.

 

Doza primene

Preko lista:

0,3-0,5L/100L vode

Preko korena:

10-15L/ha